Traktater og foldere

til uddeling eller til dit eget hjerte

Traktater

Vi har mange traktater til uddeling og personlig inspiration. En del findes også på andre sprog. Her er et udvalg på dansk. Produktionspris pr. stk. 80-90 øre

Et ord til hver dag i ugen

Tekster fra bogen Lidelsens skjulte perle

Til forskellige formål

Til advents- og juletiden

En tekst til hver dag i ugen, eller en andagt, som kan tale til dig i juletiden.