Israel

Foldere til temaet Israel

Et vigtigt bidrag til reformationsjubilæet 2017


Er reformasjonen fullendt? Tilbake til korset!
(norsk)
Af søster Joela Krüger
Pris 3 kr.

Læs hele teksten her:


Kristenhedens skyld mod det jødiske folk
Af søster Pista
En kort gennemgang af antisemitismen ned gennem historien. Et stærkt kald til at stille os ved jødernes side.
24 sider / pris 10 kr.


Fra hån til ære
Af søster Joela Krüger
Om rettergangen mod Jesus og vor stilling som kristne over for ham og hans folk jøderne.
4 sider / 2 kr.

Hvor er jødernes Konge?
Af søster Joela Krüger
Hvor står kristenheden i dag? Ærer vi Jesus som jødernes konge?
8 sider / pris 5 kr.

De hellige steder i dag
Et kort gennemgang af de vigtigste steder i Israel, hvor Jesus levede og virkede.
Vi bliver udfordret på en livsnær og personlig måde.
32 sider / pris 10 kr.