Israel

Foldere til temaet Israel

Se vor nye hjemmeside


Er reformasjonen fullendt? Tilbake til korset!
(norsk)
Af søster Joela Krüger
Pris 3 kr.

Læs hele teksten her:


Kristenhedens skyld mod det jødiske folk
Af søster Pista
En kort gennemgang af antisemitismen ned gennem historien. Et stærkt kald til at stille os ved jødernes side.
24 sider / pris 10 kr.


Fra hån til ære
Af søster Joela Krüger
Om rettergangen mod Jesus og vor stilling som kristne over for ham og hans folk jøderne.
4 sider / 2 kr.

Hvor er jødernes Konge?
Af søster Joela Krüger
Hvor står kristenheden i dag? Ærer vi Jesus som jødernes konge?
8 sider / pris 5 kr.

De hellige steder i dag
Et kort gennemgang af de vigtigste steder i Israel, hvor Jesus levede og virkede.
Vi bliver udfordret på en livsnær og personlig måde.
32 sider / pris 10 kr.

          © De Evangeliske Mariasøstre, Staslundevej 7, Udby, 4300 Holbæk, Danmark.           Kontooplysninger: Reg.nr. 1551 / Kontonr.: 6559395 / IBAN: DK66 3000 0006 5593 95 / SWIFT-BIC: DABADKKK Alle rettigheder forbeholdes. Bibelcitaterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!