Grundlag

Organisation og trosgrundlag

Se vor nye hjemmeside

ORGANISATION OG FORMÅL

De Evangeliske Mariasøstre er en forening, som til daglig bruger betegnelsen Mariasøstrene.
De Evangeliske Mariasøstre er tilknyttet foreningen
Evangelische Marienschwesternschaft i Darmstadt i Tyskland.
De Evangeliske Mariasøstre er en nonprofit organisation.
De Evangeliske Mariasøstre er et ordensmæssigt fællesskab, hvor medlemmerne frivilligt har valgt at følge Guds kald til et liv efter de evangeliske råd (se under FAQ).
Formålet med arbejdet i Skandinavien er at medvirke til, at mennesker lærer Jesus Kristus at kende og at styrke kristne i alle kirker og konfessioner. Dette sker gennem deltagelse i bestående kristent arbejde, ved forkyndelse, ved spredning af litteratur og brug af andre medier. Bønnetjenesten og tilbedelsen er vigtig for os.
Vor længsel er, at Den treenige Gud må blive æret og ophøjet gennem liv og tjeneste.

TROSGRUNDLAG

Vi bekender os til hele Bibelen,
Den hellige Skrift. Vi bekender troen på den ene treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, sådan som det kommer til udtryk i den apostolske og nikenske trosbekendelse. Vort fællesskab har sine rødder i den tyske lutherske tradition. Men fra første stund blev vi ledt til at søge og bygge fællesskab med kristne fra alle kirker og sammenhænge, der på samme måde bekender den treenige Gud og Jesus som sand Gud og sandt menneske. Jesu bøn for os var: "at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig." Johannes Evang. 17,21

          © De Evangeliske Mariasøstre, Staslundevej 7, Udby, 4300 Holbæk, Danmark.           Kontooplysninger: Reg.nr. 1551 / Kontonr.: 6559395 / IBAN: DK66 3000 0006 5593 95 / SWIFT-BIC: DABADKKK Alle rettigheder forbeholdes. Bibelcitaterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang