FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Se vor nye hjemmeside

Hvordan kan I kalde jer Maria-søstre, når I er et evangelisk fællesskab?
Maria, Jesu mor, er hjælp og forbillede for os i vort kald. Som Luther siger, kan vi "med hendes erfaring for øje, lære Gud at kende, og hvordan vi kan ære og elske ham ret." Hendes tro, kærlighed og hengivelse gjaldt Gud helt og fuldt.

Hvordan er jeres dagsrytme?
Bønnen er kilden til livet med Gud. Derfor begynder vi dagen med personlig bøn og bibellæsning. Før eller efter morgenmaden samles vi til fri tilbedelse, bøn for dagens gøremål og forbøn. Men også det daglige arbejde ønsker vi at gøre sammen med Jesus, i stadig samtale med ham. Det giver alle opgaver mening og værdi. Ved Jesu dødstime, klokken tre, har vi en kort liturgi, hvor vi dvæler ved hans lidelse og opstandelse. Ved måltiderne deler vi det, som ligger os på hjertet. Målet for vore liv er "Lammets bryllupsmåltid", og det er vor længsel, at bordfællesskabet bliver en påmindelse om det, som skal komme. Vi fungerer som en familie, d.v.s. at alt arbejde, som hører til i en husholdning, også bliver gjort hos os.

Hvilken betydning har jeres dragt?
Dragten vidner om, at vi har viet livet til Gud. Korset på kjolen minder os om, at vi tilhører den korsfæstede og opstandne Herre og har hørt hans kald til daglig at tage vort kors op. Vort bælte fortæller os, at vi er bundet til Jesus. Efter omkring otte år i fællesskabet får vi en ring. I den står navnet Jesus skrevet. Ringen er et tegn på den samvittighedspagt, vi indgår med ham i tro på, at han, som kalder sig vor brudgom, vil føre os til målet, Lammets bryllup.

Hvordan er jeres økonomi?
Helt fra vort fællesskab blev grundlagt i 1947 har ordet fra Matthæus 6,33 været afgørende for os: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.". Vi ønsker at give Gud ære ved at stole på ham med hensyn til alle små og større behov. Det betyder, at vi udelukkende lever af frivillige gaver og ikke modtager nogen form for offentlig støtte. Vi vælger bevidst denne trosvej, som gør os helt afhængige af Gud vor Far og hans omsorg. På denne måde oplever vi utallige undere og stor glæde.

Kan I besøge jeres familier?
Det er vigtigt for os at opretholde kontakten med familien, bl.a. gennem besøg. Ikke mindst gælder det vore forældre, som vi alle skylder kærlighed og tak.

Har I nogle regler for ordenen?
Kirken har fra gammel tid talt om "de evangeliske råd" og mener dermed leveregler, som Jesus i evangeliet bare giver til enkelte disciple, særligt til dem, der forpligter sig til et liv viet til Gud.

Kyskhed
Renhed, eller kyskhed, som det tidligere blev kaldt, indebærer, at man for himmerigets skyld giver afkald på ægteskab og familieliv (Matt 19,11-12). Samtidig betyder det, at alle vore kræfter frigøres for Gud som svar på hans kærlighed.

Fattigdom
Jesus ønsker, at materielle ting ikke skal stå i vejen for vort forhold til ham. Men det drejer sig om mere end ydre fattigdom. Lige så vigtig er det at blive fattig i sig selv. "Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres." Matt 5,3

Lydighed
Et liv i fællesskab kan kun leves, når vi er beredt til at opgive noget af vor frihed og selvbestemmelse. Man kan ikke vise lydighed uden kærlighed, og ikke vise kærlighed uden at lyde den, man elsker. Lydighed er en grundlæggende holdning, som først og fremmest gælder i vort forhold til Gud.

Nært knyttet til en sådan lydighed er ønsket om at følge Jesus i hans fornedrelse, han, som fornedrede sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på korset (Fil 2,8). Det betyder, som Jesus siger: "Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener." (Mark 10,43)

Hvad betyder det, når I taler om boden?
I nyere bibeloversættelser er ordet bod udskiftet med "omvendelse". "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!" siger Jesus. Og i Lukas 15 står der, at der bliver større glæde i himlen over én synder, som vender om, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke behøver omvendelse. Omvendelse er altså ingen dyster sag, men nøglen til glæde og til himmeriget. Omvendelsen er en gave. Det er kun Gud, der kan skabe den anger i vore hjerter, som får os til at vende om, men vi kan bede om den, sådan som David gjorde: "Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!" Sal 51,12

Boden kan også have en videre betydning. Helt fra starten af gav Gud vort fællesskab dyb sorg over al uret, som blev begået under 2. verdenskrig. Det vakte en stor længsel efter at gøre noget godt igen, gøre bod for alle forbrydelser, der var begået mod så mange nationer og ikke mindst mod Guds ejendomsfolk, jøderne.

Hvordan bliver man Mariasøster?
Det er vigtigt at have et klart kald til at elske Jesus over alt andet og til at følge ham. Da Jesus kaldte disciplene, var de fascineret af ham selv. I mødet med JESUS kunne de ikke andet end at gå med ham og være hos ham.

Erfaringen viser, at det i udgangspunktet er vigtigt at have tilstrækkelig god fysisk og psykisk helbred, og at man egner sig for et liv i fællesskab. Kaldet til Mariasøster er et kald for livet. Men før en endelig afgjørelse bliver taget, har vi en lang prøvetid, hvor vi gensidigt kan se, om forudsætningerne for at gå ind i et sådan forpligtende liv er til stede.

          © De Evangeliske Mariasøstre, Staslundevej 7, Udby, 4300 Holbæk, Danmark.           Kontooplysninger: Reg.nr. 1551 / Kontonr.: 6559395 / IBAN: DK66 3000 0006 5593 95 / SWIFT-BIC: DABADKKK Alle rettigheder forbeholdes. Bibelcitaterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang