Bøger og hæfter

på norsk og dansk af M. Basilea Schlink

Se vor nye hjemmeside

Kan vi nogen sinde måle Guds, vor Fars, godhed?
Den må altid give og hjælpe for at gøre godt mod dem,
som tilhører ham. Den har hele tiden til hensigt at glæde hans børn. Dette skulle hans børn synge om og prise ham for.
Når vi synger om, hvor god Gud er, og takker ham,
åbner vi Guds faderhænder, og Gud vil i sin godhed lade sine velsignelser, sin nåde og sine gaver strømme ned til os.
Så tak da mere, og du vil få mere, ja, i rigt mål."

Jeg er i Herrens hænder
I denne andagtsbog bliver vi mødt af Gud, kærlighedens Far, som har en vidunderlig plan for vore liv. Bogen er blevet en bestseller i mange lande.
114 sider / pris 55 kr.


Et forvandlet liv
Åndelig medicin mod vore væsensynder. Bogen bringer ikke bare synden, som ødelægger vort liv, frem i lyset, men hjælper os til at se forløsningen, vejen til frihed og lægedom.
238 sider / pris 120 kr.

Vejen til et lykkeligt liv
Intet ægteskab, ingen menighed, intet
fællesskab kunne overleve uden omvendelse. Denne kristne klassiker viser vejen praktisk og konkret.
85 sider / pris 45 kr.

Guds indgriben oplevet i nutiden
Trosstyrkende historier fra starten af Mariasøsterskabet. Lær at kende den mægtige Gud, som samtidig er din kærlige og omsorgsfulde Far.
200 sider / pris 50 kr.

Lidelsens skjulte perle

Ud fra et væld af personlig erfaring viser mor Basilea os, hvordan vi kan finde skatten, som ligger gemt i hver eneste prøvelse og modgang.
117 sider / pris 50 kr.


Den første kærlighed
Enkelt og klart,
ud fra Bibelen og ud fra egne oplevelser, viser Mor Basilea, hvordan vi kan finde tilbage til kærligheden til Jesus, og hvordan den kommer til udtryk over for vor næste.
134 sider / pris 50 kr.

Jesus, den eneste (norsk)
Hver situation, hver side af vort daglige liv giver os mulighed for at komme nærmere Jesus, indtil vort eneste ønske er at give os helt til ham, som gav alt for os.
187 sider / pris 50 kr.

Glæd dig, Jesu brud!
Om Jesu grænseløse kærlighed og vort svar til ham. Målet for vor vandring lyser op: Himlens store bryllupsmåltid.
55 sider / pris 20 kr.

Patmos, hvor himlen var åben
Kampen mellem lys og mørke sker lige for vore øjne. Mor Basilea besøgte øen Patmos, og Herren åbnede Åbenbaringsbogen for hende.
115 sider / pris 25 kr.


Rede når Mesteren kalder
Søster Andrea, pioner for vort arbejde i Afrika, fik kræft og døde 54 år gammel.
Historien er jordnær, realistisk og opmuntrende.
79 sider / pris 40 kr.

Jesus, mit alt
Søster Claudias korte vidnesbyrd kan hjælpe os alle på vejen mod målet hos Jesus.
31 sider / pris 10 kr.

Min livsvej - et led i Guds plan
Mor Basileas personlige historie giver os indsigt i, hvordan vor himmelske Far forbereder sit barn til en speciel tjeneste. Del 1 handler om tidsrummet 1904-1947. Barndom og opvækst, forberedelser og starten på Mariasøster-fællesskabet.
177 sider / pris 50 kr.

Gud fuldender
Del 2 af Mor Basileas livshistorie handler om tidsrummet 1947-1973, hvor opgaverne tydeliggøres, og arbejdet spredes i takt med opbygningen af søsterfællesskabet og Kanaan i Darmstadt.
303 sider / pris 50 kr.


Så siger Herren
En andagtsbog,
som gør Guds ord og bud levende for os.
Med plastikomslag
139 sider / pris 40 kr.


Trøst fra Gud
En bog for sørgende. Tekster og bønner til hjælp, når vi mister en af vore kære.
Med plastikomslag
77 sider / pris 25 kr.

Mit hjertes glæde
Med Bibelen som grundlag - udtrykt på en enkel måde, men med et rigt indhold - er de korte tekster i dette lille hæfte en ideel guide for hverdagslivet. De vil bringe os ind i en tættere vandring sammen med Jesus.
34 sider / pris 12 kr.

Hvordan kan jeg sejre
Her møder vi Frelseren, som ikke blot har sonet vore synder, men også er opstanden og formår at give sine troende sejr i hverdagens kampe.
59 sider / pris 10 kr.


La oss tilbe Herren (norsk)
At give Gud ære er menneskets højeste kald. Når vi går ind i Guds nærvær, bliver vore hjerter fyldt med ærefrygt og tilbedelse af hans majestæt og storhed.
80 sider og farve-billeder / pris 45 kr.

En vidunderlig utgang (norsk)
"Når jeg har brug for opmuntring, ville jeg kunne åbne en hvilken som helst side og blive fyldt med håb og tillid."
64 sider, 20 farvebilleder / pris 45 kr.

Bønnens vei (norsk)
Korte tekster, som kan berige vort bønsliv.
40 sider / pris 10 kr.

Spejlet
En hjælp til selvprøve i vort forhold til Gud og vor næste.
35 sider, pris 8 kr.


Min bønn i hverdagen (norsk)
Bogen giver svar på, hvordan vi kan bede i forskellige livssituationer. "Hele mit liv blev forvandlet, da jeg læste Min bønn i hverdagen".
70 sider / pris 40 kr.

Maria Jesu Mor
Denne bibelske betragtning af Marias liv har beriget og styrket mange på deres vandring med Herren.
124 sider / pris 50 kr.

Der Ånden virker (norsk)
Bogen tager de forskellige nådegaver op, som Ånden vil udruste os med. Den giver bibelsk vejledning til et liv under Helligåndens ledelse.
136 sider / pris 40 kr.

Sinai
En dybtgående bog om Herrens veje med sit folk Israel, med gudsmanden Moses og med enhver, som ønsker at tjene Herren.
135 sider / pris 30 kr.


Et liv i bøn
"En forbavsende rig bog, som fører til sand inderlighed i bønnen, og som kan blive til opbyggelse for såvel unge som ældre."
128 sider / pris 30 kr.

Bønner for den nære trængselstid
Ingen ved, hvornår den store trængselstid kommer, men disse bønner kan allerede nu hjælpe os i livets udfordringer.
25 sider / pris 5 kr.

Ved Jesu side (norsk)
af M. Martyria Madauss
En billedmeditation til Tilman Riemenschneiders altertavle i byen Rothenburg. Budskabet er et kald til at følge Jesus til sidste konsekvens.
56 sider / pris 40 kr.

Jesus, du gjør meg sterk (norsk)
Presset mod de kristne øges stadig. Derfor er
det vigtigere end nogensinde at forberede sig til kommende prøvelser. Denne bog giver os mod, fordi blikket ledes hen til Jesus.
62 sider / pris 16 kr.


Hvad kommer efter døden
"Her finder man noget andet end den blege forkyndelse i vor tid, der siger: "Om himlen ved vi jo intet." Mor Basilea ved ikke så lidt om Himlen, for hun kender sin bibel og har en  særlig evne til at beskrive det nye Jerusalems herlighed på en måde, så det smitter."
139 sider / pris 52 kr.

Den Herren elsker (norsk)
Tvivler vi af og til på Guds kærlighed? Synes vi, det er vanskeligt at tackle ensomhed, skuffelser og modgang? Mor Basilea åbner vore øjne, så vi kan se Guds kærlige hjerte bag vore prøvelser.
58 sider / pris 20 kr.

Et levende håb
Et opmuntrende lille hæfte, som kan berige vort bønsliv.
16 sider / pris 5 kr.


Trosvåpen (norsk)
Af M. Martyria Madauss
Korte opmuntrende tekster til vor daglige kamp i bøn og tro.
36 sider / pris 8 kr.


Medmenneskelighed
Af S.Joela Krüger
Hjælp til orientering i endetidens humanistiske storm.
12 sider / pris 8 kr.

Hvor er nå din Gud? (norsk)
Af S.Joela Krüger
Om den skjulte mening med lidelsens veje med Job som bibelsk forbillede.
16 sider / pris 8 kr.

Ikke noget særligt
Af S.Joela Krüger
Vi udfordres og opmuntres af Jesu liv, som begyndte i den berygtede by Nazaret.
4 sider / pris 2 kr.

Å kjenne Kristus (norsk)
Bibelarbejde af søster Joela Krüger ud fra Filipperbrevet kapitel 3.
Et dybtgående og inspirerende hæfte, som udfordrer os stærkt i efterfølgelsen af Jesus.
16 sider / pris 8 kr.


New Age - set fra bibelsk synsvinkel
"Jeg er så taknemlig for dette budskab. Fra alle kanter hører jeg om alt det, som er indbefattet i New Age-bevægelsen. Da er det en stor trøst, at Jesus er Sejrherre og den, som vinder slutsejren."
30 sider / pris 10 kr.

Når Gud trer ut av sin taushet (norsk)
Naturkatastroferne tiltager, og vi spørger os selv, om der er noget, Gud vil sige til os. I denne tid kan vi i højere grad end før lære den levende Gud at kende.
Midt i mørket kan vi bede:
Min Far, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på din kærlighed.
60 sider / pris 16 kr.

Bønnens nøgle - bliv i Jesus!
Bønnehjælp i endetiden.
Hæfte af søster Joela
3 sider / pris 2 kr.

De kristne og Yogaspørsmålet (norsk)
Den vestlige verden er i dag præget af en stigende interesse for yoga, og selv kristne søger tilfredsstillelse der. Mor Basilea viser os i dette hæfte, hvorfor der ikke  findes nogen "kristen yoga". Det lyser op, hvem Jesus er, han, som alene kan fylde vore behov og mætte den indre åndelige sult.
12 sider / pris 5 kr.


Guds hellige rest
Om Guds bevarelse i nøds- og katastrofetider. Vi tages ved hånden og får hjælp til, at berede os til vanskelige tider og opøve os til at have den rette indre indstilling, som gør os stærke.
24 sider / pris 3 kr.

Tilbed Gud
Gud søger efter mennesker,
der vil tilbede ham i ånd og sandhed. Det er et himmelsk gøremål, som beriger vort liv og leder os ind i Guds nærhed.
Bliv inspireret gennem dette hæfte!
22 sider / pris 5 kr.

Intet kan skille os fra Guds kærlighed
Der er vel næppe nogen, som ikke har oplevet at have vanskeligt ved at omgås bestemte mennesker. Her får vi råd og åndelig vejledning i denne kamp for kærlighedens sejr.
20 sider / pris 5 kr.


Stærk i prøvelsens stund

Vi lever i de sidste tider, som er præget af lidelser og prøvelser. I dette hæfte giver mor Basilea nogle enkle råd til, hvordan vi kan sejre i tillid til Gud midt i alt, som vil tynge os ned og gøre os ængstelige.

8 sider / pris 8 kr.


          © De Evangeliske Mariasøstre, Staslundevej 7, Udby, 4300 Holbæk, Danmark.           Kontooplysninger: Reg.nr. 1551 / Kontonr.: 6559395 / IBAN: DK66 3000 0006 5593 95 / SWIFT-BIC: DABADKKK Alle rettigheder forbeholdes. Bibelcitaterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!